ĐANG CẦN GẤP THỢ NƯỚC+ WAX VÌ THIẾU THỢ WAX, BAO LƯƠNG $800 UP, GỌI ĐI LÀM LIỀN!!!