Cần gấp thợ Nails biết làm bột, gel, dip,wax, chỗ làm vui vẻ làm ít giờ, khách sang tip cao. Có chỗ ở nếu cần.
Cần việc làm xin liên lạc
Ricky239-601-7777