Tiệm đông khách đang cần gấp thợ nước và wax, BAO LƯƠNG VÀ ĐẢM BẢO INCOME, ko xô bồ vì tiệm ít thợ, không khí thoải mái, gọi đi làm liền, tips có thể lấy cuối ngày!