Cần gấp thợ biết làm bột ,dip ,gel, wax, tiệm rất dông khách, tip cao, chỗ làm thoái mái. Có chỗ ở nếu cần