Missouri Cần Thợ Làm Everything, Thợ Nữ Tay Chân Nước. Bao Ở, Phòng Riêng. Tiệm thợ hiền ko tranh giành. Bao Lương $4000/$5000/Tháng Tuỳ Khả Năng Hơn Chia 6/4. Tiệm Sang, Giá Cao, Lâu Năm. L/L Lan 816-598-6035