Cần thợ gấp $1500 tuần up
Tiệm đông khách , cần thợ TCN, Gel, Dipping powder đảm bảo làm tuần trên $1500 mỏi tuần . Nếu cần bao lương cho mùa đông $1200 tuần 6 ngày , làm trên chia 6/4 (tip cash only) có phòng riêng cho thợ , nhà cách tiệm 5 phút
Anh chị em muốn dự định làm lâu dài hảy gọi cho Quang nhé
715 292 3672
Lux spa nails
2400 lake shore dr E
Ashland Wisconsin 54806
715 292 6689
Thành thật cảm ỏn!