Tiệm ở seneca sc đang cần thợ phải có bằng , luong tu 6000-8000k thang , sang san bao luong cho neu anh chi muon , luong bao 1300/tuan_6 ngay . tiệm nằm trong khu shopping lớn , gần trường đại học lớn , khach mỹ trắng 90% , income cao , tip ko dưới 500/tuần (6 ngày) chỗ làm vui vẻ chia turn công bằng .có nhà cho thợ ở xa , chỗ ở sạch sẽ khu sang my trang , đặt biệt chỉ có $200 /tháng . Ai that long xin lien he KIN 864 624 7513