Cần Thợ Nail làm việc tại Saint Louis, Missouri. Thu nhập ổn định từ $1,200 – $1,500/tuần. Hỗ trợ chỗ ở cho bạn, nếu cần. Saint Louis là một thành phố lớn của vùng Midwest, nhiều cơ hội và chỗ giải trí cho nguời Việt. Sáng sáng kiếm tiền tại tiệm nail, tối tối đốt tiền tại tàu trên sông. Vui lòng liên hệ Toan Pham theo số 314-498-0817. Bạn có thể gọi hoặc text.