Tiệm đông khách , chỗ làm vui vẻ thoải mái , hoà đồng , lương cao Típ hậu , lương 5-7 ngàn / tháng
Tuỳ tay nghề . Cần thợ bột , SNS. Và CTN , vợ chồng càng tốt . Có chỗ ở riêng Cho Thợ ở xa
đk phải có bằng SC and làm việc chăm chỉ
Liên lạc Don
(803) 570 3063 Cell
(803) 905 1974 tiệm
Thank you