Có anh chị nào ở gần khu Wellington, Fl 33414 cần tìm việc ko a. Thợ bột hay tay chân nước đều được , miễn làm có tâm yêu nghề. Tiệm rất busy, đảm bảo income quanh năm . Anh chị nào có nhu cầu nhắn em ( bao lương hay ăn chia tuỳ y)