Cần thợ nails gấp full time biết làm đủ thứ, bao lương hoặc ăn chia tuỳ khả năng. Cần thợ tay chân nước part time cuối tuần. Tip Nhieu . Tiệm ở Sandy Springs. Gọi 470-299-5186 , 864-386-9573 Looking for a license nail technician for full time, half day, or half week position. Salary or commission based on skill sets. Serious inquires only! Please call/text 864-386-9573