Bạn làm bột giỏi , muốn kiếm một chỗ làm ổn định thoải mái, khách Mễ và mỹ trắng , hãy gọi ngay
Cần thợ nail , tiệm nhỏ,không có thợ bột , chân thuong 27, , full set gel 47 $ ,, không trừ tiền supply , dip 35 and up . tuần làm 6 ngày . có chỗ ở cho thợ . Tiệm thích hợp cho anh chị nào có ý định làm một chỗ ổn định lâu dài build khách để sau này mở tiệm .
Giờ mở cửa 10:30am đến 7:30 pm
TIỆM mở cửa trễ, đóng cửa sớm, giá cao nên thích hợp cho ai thích một chỗ làm tàn tàn
Thợ bột nếu muốn chỉ cần bắt bột không , không cần làm tcn .
Có xe cho thơ
Đt :9567180017 gặp Thành hoặc Trinh