Cần thợ Dip, bột/eyelashes. Bao lương tuỳ theo khả năng. Income ổn định quanh năm. Môi trường làm việc nghiêm túc. Part-time or Full-time ok. Gọi đi làm liền.