Cần thợ có kinh nghiệm, vui vẻ, cầu tiến. Tiệm ở Downtown Los Angeles, sạch, đẹp, và đông khách. Trã W2, bao lương, có thể đi chung xe. Giúp thợ nân cao tay nghề.