Tiem khu my trang 100%, gia nail cao, tip nhieu. Can gap nhieu tho nu lam chan tay nuoc, tho lam bot dipping powder hoac tho lam everything. Tiem rong rai thoai mai, lam an vui ve khong gianh turn. Tho o xa co phong cho share.