Cần thợ Chân Tay Nước hoặc làm everything, tiệm mỹ trắng 99% , bao lương 1000-1200 tuỳ khả năng, trên ăn chia, cách Atlanta 2:30p . Cần thợ làm lâu dài, có phòng riêng sạch sẽ , free wifi , nấu ăn thoải mái . Xin ll 8286540779 Hoặc có thể nt hay gọi cell 8283991552