Tiệm nails nhỏ và rất đông khách,cần thợ CTN làm việc đàng hoàng,lương rất cao và thoải mái,tiệm mở cửa từ 10-6 giờ đóng cua chủ nhật
Xin LL thành 386-916-3922