Cần thợ bôt,CTN… nam/nu,vo chong ok. Can thø có kinh nghiem, có chổ ở riêng. Luong cao tip hau, khach trang.