Cần Thợ Bột & CTN.Bao Lương 1100-1300/tuần quanh năm.Đảm bảo không dưới 1500/Tuan .Khách Mỹ Trắng ,tip cao . Có chỗ ở riêng ,sạch sẽ .Tiệm chia turn công bằng ,không khí vui ve.