Can tho Chan tay nuoc va bot bao luong Quanh Nam. Tiem rat dong khach khu US Air Base nen khu My Trang. Lien he Shop Krystal Nails 580-379-0535 hoac cell Jimmy 580-583-2829