CẦN THỢ
TIỆM VÙNG BIỂN GULF BREEZE ( PENSACOLA BEACH) MỸ TRẮNG 99% KHÁCH SANG, TIP HẬU, GIÁ NAIL CAO KHÁCH HIỀN LÀNH DỄ CHỊU.
CẦN THỢ NAM/NỮ 90% KHÁCH DIPPING AND PEDICURE
BAO LƯƠNG TRÊN ĂN CHIA HOẶC ĂN CHIA TUỲ THEO THOẢ THUẬN.
MONDAY – FRIDAY 9AM – 6PM
SATURDAY 9AM – 5PM
SUNDAY CLOSED.
TIỆM 850-916-7713 CELL TEXT 404-543-5028 VUONG.
THANK YOU