Tiem o stockbridge cach cho Trinh 15’, can một thợ bột ( làm everything càng tốt) Tiệm rat thoai mai , moi nguoi ko tranh gianh. Đảm bảo Income. Tip trong thẻ dc Cash ra.