****Tiệm Bellflower cách Bolsa 20 phút, cần Thợ tay chân nước,waxing eyelashes và thợ Bột KN Fulltime/ Parttime and Sunday, tip cao, ăn chia hoặc bao lương, Vui lòng L/L 714.360.5294