Cần thợ nail biết làm bột, chân tay nước hoặc thợ biết làm everything càng tốt. Bao lương $900 – $1,100 / tuần. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, tip cao, income ổn định. Cần thợ yêu nghề. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái, chủ chia tunr công bằng, không tranh giành. Tiệm Pro Nails by Lynn in 29605 N Cave Creek Rd Cave Creek, AZ 85331, Tiệm rộng nhất vùng cave creek and tatum. Thật lòng quan tâm xin liên lạc 480-538-0168.