Cần bột và tay chân nước . Khách trắng 100% , tip cao income $900 -$1200 tuần 6/ngày . Làm như gia đình , làm vui vẻ và thỏai mái . Có chỗ cho thợ ở xa .
Xin LL : Tram (505) 835-0818