Tiệm khu mỹ trắng, cần gấp thợ Bột, tay chân nước va gel ( tho ctn va gel luong khong duoi 1000/week). Không phân biệt tuổi tác, cần thợ đàng hoàng và làm ăn lâu dài. Tiệm không khí gia đình.
Cần có bằng Indiana hoặc tiểu bang khác có thể đổi ngang
Xin L/L Nikki 812-550-3187 thank you!!!!!!