Cần GẤP thợ biết làm BỘT và tay chân nước thông thạo.Tiệm ở gần Grand Prairie và Arlington. Khu sang, khách đông, típ cao, manager dễ tính và hòa đồng. Bảo đảm income tốt. Thật lòng muốn làm thì gọi không thật lòng xin miễn gọi. Cám ơn.
682-521-2263