Chổ làm thoáng , Tiệm có hệ thống hút bụi, Đang cần thợ bột và tay chân nước bao lương $900_1200/1 tuần trên chia 6/4 Các Anh Chị nào có cần chổ làm xin liên hệ với Henry 904 5148749 Tiệm ở gần world Gofl village khách My Trắng good tip Thank you