Tiệm ở Griffin, cần thợ chính hoạc thợ phụ làm full time. Tiệm đóng ngày Chủ Nhật. Lương tuỳ theo khả năng.
Salon located in Griffin, looking for full time nail tech that can do pedi/mani or everything is even better. Good pay, and high prices.