Hello, Chi cần thợ bột và chân tay nước gel ở vùng Grayson, GA gần Loganville và Snellville. Vùng khách rất dễ thương. Cho típ hậu. Sẽ bao lương theo tay nghề nhé và có nhiều ưu đãi cho thợ có khả năng build khách! Xin liên lạc cho thêm info!