Tiệm vùng Chandler cần gấp thợ bột Nữ $900-$1000/tuần.
Thợ chân tay nước biết làm DIP $850.
Tiệm đẹp, khách Mỹ trắng 99%, tip cao. Xin vui lòng gọi (480)812-2600 gặp Chloe hoặc Vincent.