Tiêm trong Walmart khu Mỹ trắng giá cao, tip hậu. Cần Thợ bột, tay chân nước làm lâu dài, bao lương quanh năm từ 800 – 1500/ tuần tùy khả năng, hơn ăn chia 6/4. có chỗ ở cho thợ ở xa. Vợ chồng ok.Liên hệ Danny (406) 606 – 9527.