Cần gấp thợ NỮ gioi biết làm everything, có chổ ở cho thợ ở xa….bao lương từ $1500/tuần tro len
Vậy ai có nhu cầu xin lien hệ số phone (314) 600-6633
(Ngày 06/tháng 10/2019)

Cám ơn
Tuấn