Tiệm mới đổi Management, cần thêm thợ bột, SNS. Được nghỉ ngày thứ tư. Bao lương 4000$/ tuần. Chủ rất chịu chơi, làm việc hoà đồng . Liên hệ để thêm chi tiết 404 -844- 3727