Cần gấp thợ bột . Khách trang 100% , tip cao . Tuần 6ngày . Income $900 – $1200 . Bao lương quanh năm , Có chỗ cho thợ ở xa , làm vui vẻ như Gia đình .
Xin LL : Eric (215) 917-5910