Hello! Chi cần thợ bột full time hoặc part time. Chi sẽ bao lương tuỳ theo kinh nghiệm nhé. Xin liên lạc sđt Chi send địa chỉ.