Cần thợ bột-eyelash. Tạo điều kiện thuận tiện nhất cho thợ. Bao lương quanh năm, k theo mùa. Chủ k làm khách. Thợ còn yếu bột sẽ training thêm. Full-time or Part-time đều ok. Gọi đi làm liền.