Cần gấp thợ Nail biết làm bột giỏi!!! Bảo đãm lương tù $900-1300!!!

Có phòng ở gần tiệm đi bộ 5 phút! Hoặc đi xe cùng nhau!

Gần Ross, TJMaxx, Bed Bath & Beyond, Michael’s, Office Depot, Sally’s Beauty Supply, Massage Envy, Dollar Tree, Hungry Howie’s, Hair Cuttery, Coldstone Creamery, Five Guys, Checkers, Firehouse Subs, Burger King, Papa Johns, Chipotle, Taste of Asia (nhà hàng Việt Nam), Lenscrafters, Discount Tire, Famous Footwear, Vitamin Shoppe!

Xin liên lạc Lisa 352.208.8660. Gọi, voicemail, Facetime, hay nhắn tin hoặc là gọi SDT Tiệm 352.402.0008!