Can tho bot bao luong 1300 . Khach de chiu ,gia cao ,co cho o.