Tiem dang can tho bot biet everything, tiem lam thoai Mai va khong khi Gia Dinh. Bao luong 6ngay/$1000.