BAO LƯƠNG. Tiệm ở Hesperia cách Bolsa 1 tiếng 20 phút. Cần thợ bột kinh nghiệm. Có chỗ ở.
L/L: 714-310-2092