Cần thợ bột/SNS giỏi, có khả năng build khách. Tiệm khách mỹ trắng trong khu sang, khách cho tip cao. Có thể làm 5 ngày, có thể nghỉ chủ nhật. Tiệm mở cửa lúc 10 giờ sáng, hết nhận khách lúc 7 giờ chiều. Tiệm cách chợ Hong Kong 25 phút, cách Buffer Highway 20 phút.