Cần thợ biết làm bột, tiệm đối diện walmart rất đông khách, bao luong $800, làm 6 ngày, nghĩ chủ nhật. Xin liên lạc cô Thu. Cám ơn. Master Nail, 585 10th st e, palmetto, fl 34221.