Cần thợ có kinh nghiệm làm bột , dipping powder, tay chân nước .có bằng TX .Tiệm 100% mỹ trắng , good tip, rất đông khách bột dip nên income rất ổn định quanh năm 1200-1800. Có nhà riêng Cho thợ ở xa