Cần thợ Nails, tiệm đông khách từ sáng tới tối biết làm bột, ăn chia 4-6, ai biết làm wax càng tốt. Anh chị vui lòng gọi điện thoại cho Rimmy để bàn thêm về công việc. Cám ơn!