Tiệm ở colorado , mức lương 1100-1500, bao lương hay ăn chia tuỳ ý . Có chỗ ở cho thợ . Please call 970-366-8563 thanks