Tiệm moi , lớn , sạch , cần gấp nhiều thợ Nails , nam , nữ , Làm Everything , hoặc TCN , khu trắng , sang , giá Nails cao , bao lượng 1500/tuần , liên lạc Hung Cell 3614135336 , bus 3618005236