Cần thợ chan tay nuoc Nam or nữ va tho Bột, SNS , eyelash Bao lương $800-$1200/6 ngày Giá cao. Đảm bảo income cao ổn định