Cần thợ biết làm everything, lương bao $1,200/ tuần 6 ngày hơn ăn chia 6/4. Có phòng riêng cho thợ. Cần thợ làm lâu dài ( Có bằng Pensyviania).
Liên lạc: Danny 203-522-9449. Vì tiệm rất đông khách nếu máy bận xin anh chị để lại tin nhắn: Danny sẽ liên lạc lại sau.
Xin cảm ơn.