Cần thợ nail nam/nữ/vợ chồng có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước. Tho biet lam everything BAO lương $900/tuần 6 ngày làm hơn ăn chia. Bảo đảm lương từ $1,000-$1,600 tuần. Phai có bằng TN, hoặc bằng tiểu bang khác đổi ngang.
Cách Atlanta 1″40 phút. Có phòng riêng cho thợ o xa.
Thật lòng xin liên lạc: Ivy 423-602-8516
Nails shop at Chattanooga TN